Etika

Při poskytování služeb, poradenství, oceňování i znalecké činnosti sledujeme profesionální standardy, které zahrnují rovněž standardy etické. Etický přístup považujeme za důležitý k budování a udržení důvěry našich klientů a veřejnosti.

Etické principy zahrnují:

- pravidla chování a jednání - řešíme úkoly eticky a kvalifikovaně. Své úkoly řešíme nezaujatě, nestranně, nezávisle a bez zohlednění osobních zájmů. Při oceňování a posuzování nejsme zastáncem jedné strany. Výsledky naší práce neprezentujeme zavádějícím způsobem.

- získání zakázky a odměňování - jakékoli postranní provize spojené se získáním zakázky jsou neetické. Naše odměny nejsou závislé na výsledcích poskytovaných služeb a ocenění.

- diskrétnost - chráníme důvěrný charakter vztahu s klientem. Důvěryhodně a v souladu s legitimními zájmy klienta nakládáme s důvěrnými a tajnými informacemi i s výsledky námi poskytovaných služeb a ocenění. Jsme si vědomi a pracujeme v souladu se všemi závazky důvěrnosti a mlčenlivosti dle příslušných právních předpisů. Závěry poskytovaných služeb a ocenění neposkytujeme jiné osobě než klientovi nebo jím zmocněné osobě.

- uchovávání dokumentace - po uzavření projektu archivujeme veškerou dokumentaci. Archiv se řídí interními předpisy naší společnosti. Archivovaná složka obsahuje veškeré dokumenty, data a informace, které jsou nezbytné k obhajobě námi dosažených závěrů.


Novinky [↑ Nahoru]

Jsme členy ARTN

28. 3. 2019

Valná hromada Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí přijala EQUITU za svého člena. Naši společnost reprezentuje Leoš Klimt.

Členství v ARTN nám umožňuje aktivně se zapojit do dění na nemovitostním trhu, prezentovat a poskytnout odborné veřejnosti naše zkušenosti stavebních expertů, znalosti z oceňování a v neposlední řadě i poznatky ze sporů které jsme získali jako znalci.

celý článek >

---

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]