Spory

Konflikt je přirozenou a snad i nezbytnou součástí každé změny. Podněcuje nás k zamyšlení a přehodnocení stávající situace, k uvolnění napětí a upravení našich vztahů. Některé konfliktní situace jsou těžko zvladatelné vlastními silami. Může jít o neshodu s dodavatelem, se zákazníkem, se státním orgánem nebo o celou řadu souvisejících sporných otázek.

Zpracováváme znalecké posudky v oboru ekonomika, ale i v oboru stavebnictví. Posuzujeme vady a nedodělky a stanovujeme škody a ušlý zisk a ostatní nároky vyplývající z nedodržení smluvních podmínek, nebo platných norem. Jsme připraveni poskytnout Vám podporu při obhajobě Vašich nároků ve sporu, provést nezaujaté posouzení. Pomůžeme vám v jakékoliv fázi celého procesu, ať se jedná o neformální jednání, soudní řízení, vyjednávání, nebo arbitráž.

  • Vyčíslení způsobených škod
  • Soudní znalectví
  • Zdokumentování stavu
  • Odborné posudky
  • Kontrola kvality a životnosti
  • Podpora v soudním řízení, v arbitráži
  • Mediace

Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]