Stavebnictví

Jsme odborníky na posuzování staveb, profesionálně se zabýváme identifikací a řešením vad a nedodělků. Jsme připraveni poskytnout Vám naše služby a vypracovat znalecké posudky popisující vady a nedodělky staveb, řešící škody, které vznikly v souvislosti s vadou stavby.

Naši odborníci jsou připraveni zpracovat znalecké posudky a expertizy a zabezpečit:

 • posouzení staveb obytných, občanských, dopravních, průmyslových, inženýrských a zemědělských
 • posouzení vad a poruch staveb
 • průzkum konstrukcí a jejich dokumentace
 • vyhodnocení stavu konstrukcí a návrh řešení problému
 • supervizi stavebních projektů a jejich částí
 • tvorbu a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví
 • stanovení nákladů na opravy porušených nebo vadných staveb
 • posuzení stavebně - technického stavu staveb
 • zpracovávání stanovisek a rozborů ke stavebním smlouvám o dílo
 • vytipování vad a nedodělků při dokončování stavebních prací
 • analýzu stavebních materiálů
 • stanovení výše vzniklé škody (újmy) jako podklad pro návrh na soudní řízení nebo pro mimosoudní vyrovnání

Novinky [↑ Nahoru]

Jsme členy ARTN

28. 3. 2019

Valná hromada Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí přijala EQUITU za svého člena. Naši společnost reprezentuje Leoš Klimt.

Členství v ARTN nám umožňuje aktivně se zapojit do dění na nemovitostním trhu, prezentovat a poskytnout odborné veřejnosti naše zkušenosti stavebních expertů, znalosti z oceňování a v neposlední řadě i poznatky ze sporů které jsme získali jako znalci.

celý článek >

---

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]