Služby

Hlavním předmětem naší činnosti je oceňování a posuzování aktiv. Nabízíme Vám komplexní nabídku souvisejících služeb z oblasti oceňování a znaleckých posudků.

Nabízíme Vám znalosti, zkušenosti a schopnosti našich expertů a soudních znalců. Jsme pro Vás partnerem, který zajistí zcela Vaše potřeby a to jak z důvodu splnění zákonných povinností v České republice a Evropské unii, tak i z důvodů řešení Vašich požadavků.

Naši spolupracující znalci působí na českém trhu desítky let a disponují řadou zkušeností. To nám umožňuje rozumět Vašim potřebám. Spolupracujeme s advokáty, auditory a daňovými poradci, nabízíme Vám tak kompletní služby a jednoho partnera pro zastřešení Vašeho projektu.

Poskytujeme Vám nestranný názor a nezaujaté služby a zároveň Vám garantujeme absolutní ochranu Vašich důvěrných informací.

Hlavní oblasti naší činnosti jsou

oceňování:
 • podniku nebo jeho části
 • finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech
 • cenných papírů a jejich derivátů
 • nemovitostí
 • strojů, přístrojů a technologických celků
 • movitého majetku
 • nehmotného majetku (know-how, goodwill) a majetkových práv
 • pohledávek
 • nepeněžitých vkladů
 • bankovních zástav
 • podle zákona o oceňování majetku
služby spjaté s oceňovánímí:
 • transferové ceny pro potřeby daňového řízení
 • soudní spory a arbitráže
 • insolvence
 • zpracování dokumentů pro přeměny obchodních společností
 • přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami
 • posuzování úvěrové způsobilosti podnikatelských subjektů
 • expertní ekonomické posudky
 • zjišťování pojistné hodnoty
 • hodnocení rizik
 • rozpočty
poradenství:
 • poradenství při finančním projektování
 • ekonomické, organizační a účetní poradenství
studie a analýzy:
 • studie proveditelnosti
 • analýzy rentability investičních projektů
účetnictví:
 • ocenění majetkových skupin
 • ocenění pro účely standardů IAS a US GAAP
 • přeceňování dlouhodobých složek aktiv
 • testy aktiv na snížení hodnoty
 • posuzování účetní evidence

 

Našich služeb můžete využít například:

 • při prodeji a koupě podniku
 • jako podporu a nezbytnou součást některých kroků při přeměnách
 • v soudních sporech a arbitrážních řízeních
 • při řešení úpadkové situace
 • při řešení vyrovnání podílů společníků
 • v oblasti fúzí, akvizic a rozdělování společností
 • při navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem
 • pro daňové účely
 • jako podporu při likvidacích společností a konkurzech
 • pro zjištění hodnoty pohledávek
 • pro ocenění majetku za účelem pojištění a náhrady škod
 • při potřebě zjistit proveditelnost investičních záměrů
 • jako podporu pro obchodní jednání při prodeji nebo koupě majetku
 • při jednání o financování s peněžními ústavy
 • jako podporu při soudních řízeních
 • jako podklad pro účetní evidenci

 


Obor činnosti podle mezinárodní klasifikace CPV 2007:

 • 71319000-7 Služby soudních znalců


Obor činnosti podle mezinárodní klasifikace CPV 2003:

 • 74231900-6 Služby soudních znalců

Novinky [↑ Nahoru]

Jsme členy ARTN

28. 3. 2019

Valná hromada Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí přijala EQUITU za svého člena. Naši společnost reprezentuje Leoš Klimt.

Členství v ARTN nám umožňuje aktivně se zapojit do dění na nemovitostním trhu, prezentovat a poskytnout odborné veřejnosti naše zkušenosti stavebních expertů, znalosti z oceňování a v neposlední řadě i poznatky ze sporů které jsme získali jako znalci.

celý článek >

---

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]