Náš tým

Společnost EQUITA je tvořena odborným týmem kvalifikovaných odborníků s mnohaletou zkušeností z oceňování a soudního znalectví. V našem sektoru služeb je rozhodujícím faktorem pro uplatnění se na trhu lidský potenciál. Lidské zdroje jsou tím nejcennějším aktivem, které naše společnost má. Maximální pozornost již tradičně věnujeme dalšímu vzdělávání. Soustavné vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků společnosti je prioritou a nezbytnou součástí našeho vysoce odborného zaměření.

Oceňování je týmová práce, kde není možné, aby jednotlivec měl dostatečné odborné zázemí ve všech potřebných oborech. Oceňování je o lidech, jejich osobnostech, hodnotách a zkušenostech.

Vnitřně je společnost členěna na tři hlavní oddělení:

  • oceňování nemovitostí,
  • oceňování podniků a jejich aktiv a
  • oceňování movitých majetků.

Vedení a zázemí společnosti

Jednatelem společnosti je Leoš Klimt a Kateřina Minsterová. Řízením společnosti je pověřen Leoš Klimt. Asistentkou společnosti je Miluše Bartáková.

Oddělení oceňování nemovitostí

Ve skupině pro oceňování nemovitostí jsou zastoupeni soudní znalci a odborníci, kteří mají bohaté zkušenosti s oceňováním nemovitostí, staveb a jejich součástí.

Našimi experty na nemovitý majetek jsou:

Miroslava Valtová - vedoucí oddělení
Stanislav Bílek , autorizovaný inženýr, znalec
Vladislav Drozdzik, znalec
Martina Dvořáková
Ondřej Ferenčík
Jan Havlík, znalec
Ondra Holčapek
Šárka Horáková
Jan Jiráň, znalec
Petr Klas
Miroslav Kubů, znalec
Roman Lukáš, znalec
Martin Nykl, znalec
Petr Parma, znalec
Zuzana Pavlů, znalec
Štěpánka Tvrzníková, znalec

Našimi experty na stavební rozpočty jsou:

Pavel Novotný
Jiří Sedláček

Oddělení oceňování podniků a jejich aktiv

Oddělení je složeno z pracovníků s vysokoškolským vzděláním ekonomického směru, nedílnou součástí týmu je i spolupracující auditor a daňový poradce. Oddělení se specializuje na oceňování podniků, nehmotných majetků, pohledávek a výše škod.

Našimi experty na oceňování podniků a ostatních aktiv jsou:

Kateřina Minsterová - vedoucí oddělení
Zdeněk Dvořák, auditor č. osv. 1351, daňový poradce č. 777
Jan Sekanina
Andrea Stillerová

Oddělení oceňování movitých majetků

V oddělení pro oceňování movitých majetků jsou organizováni odborníci na oceňování technologií, strojů a vybavení, dopravních prostředků a ostatních movitých věcí.

Našimi experty na movitý majetek jsou:

Vítězslav Rázek, znalec
Tomáš Strouhal, znalec


Novinky [↑ Nahoru]

Jsme členy ARTN

28. 3. 2019

Valná hromada Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí přijala EQUITU za svého člena. Naši společnost reprezentuje Leoš Klimt.

Členství v ARTN nám umožňuje aktivně se zapojit do dění na nemovitostním trhu, prezentovat a poskytnout odborné veřejnosti naše zkušenosti stavebních expertů, znalosti z oceňování a v neposlední řadě i poznatky ze sporů které jsme získali jako znalci.

celý článek >

---

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]

komplexní nabídka

Hlavním předmětem naší činnosti je oceňování většiny typů majetků a posuzování staveb. Naší výhodou je komplexní nabídka souvisejících služeb a úplný servis.

Jsme pro Vás partnerem, který zajistí Vaše potřeby a to jak vynucené právními předpisy České republiky a Evropské unie, tak i z důvodů řešení Vašich požadavků.

celý článek >

Etika

Při poskytování služeb, investičním poradenství, oceňování i znalecké činnosti sledujeme profesionální standardy, které zahrnují rovněž standardy etické. Etický přístup považujeme za důležitý k budování a udržení důvěry našich klientů a veřejnosti.

celý článek >