Členění podle právních předpisů

Podrobnější členění účelů pro které se vyhotovují znalecké posudky v členění podle právních předpisů:

OBCHODNÍ ZÁKONÍK

 • § 59 odst.3
  oceňování majetku pro účely zjištění hodnoty nepeněžitých vkladů do obchodních společností
 • § 61 odst.2
  zjištění čistého obchodního majetku pro účely vypořádání
 • § 66a odst. 12
  přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • § 67a a odst. 3
  přezkoumání smlouvy o převodu a nájmu podniku, nebo jeho části
 • § 69a odst. 6
  ocenění jmění obchodních společností pro účely přeměn
 • §117a odst. 7
  stanovení hodnoty obchodního podílu pro účel jeho zástavy
 • § 183c odst. 5
  stanovení přiměřenosti ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce
 • § 186a odst. 4
  stanovení přiměřenosti ceny akcií při koupi účastnických cenných papírů
 • § 190d odst. 3
  přezkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku
 • § 196a odst 3
  stanovení hodnoty majetku při nabývání od zakladatele, akcionáře, nebo osoby jednající s ním ve shodě, od ovládané osoby nebo od osoby se kterou je tvořen koncern
 • § 220p odst. 2
  stanovení výše vypořádání v penězích při zrušení akciové společnosti bez likvidace
 • § 153a odst. 4, § 220c, § 220s odst. 2
  zpracování zpráv o přezkoumání přeměn obchodních společností
 • § 409 a následující
  stanovení obvyklé ceny majetku

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

 • § 588 a následující
  kupní smlouva
 • § 628 a následující
  darovací smlouva
 • § 460 a následující
  dědictví
 • § 420 a následující
  odpovědnost za škodu

ZÁKON O KONKURSU A VYROVNÁNÍ

 • § 27 a 27a
  ocenění majetků pro účely jejich zpeněžení
  stanovení hodnoty podniku nebo jeho části pro účely zpeněžení
 • § 37 odst. 3
  zjištění hodnoty úpadcova majetku

ZÁKON O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH

 • § 13
  zjištění obvyklé ceny

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ

 • § 24- 28
  ocenění majetku z hlediska reálného stavu majetku
  přecenění zásob a pohledávek pro účely auditu

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ

 • § 10
  zjištění základu daně
 • § 18 a následující
  ověření kupních cen majetku, podniku nebo jeho části pro daňové účely
 • § 23 odst. 7
  stanovení ceny obvyklé při prodeji mezi ekonomicky, nebo personálně spojenými osobami

ZÁKON O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

 • § 4 odst. 3
  zjištění základu daně
 • § 7 odst. 2
  zjištění základu daně
 • § 10
  zjištění základu daně

ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ

 • § 5 odst. 2
  zjištění základu daně

OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

 • § 328 odst. 1
  odhad ceny movitých věcí určených k dražbě
 • § 336
  ocenění nemovitostí dle zákona o oceňování majetku
 • § 338m odst. 1 písm. e)
  zpráva o ceně podniku určeného k dražbě

ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH INVESTIČNÍCH FONDECH

 • § 18 odst. 2

ZÁKON O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM

 • § 33

A JINÉ ZÁKONNÉ A PODZÁKONNÉ PŘEDPISY


Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]