Ocenění pohledávek

Pohledávky patří mezi aktiva, můžeme je definovat jako právo subjektu na zaplacení určité peněžní částky, většinou plynoucí z dluhu. Jedná se o předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, ve kterém je věřitel oprávněn a dlužník povinnen dluh vyrovnal. Pohledávka je oprávnění věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění. Pohledávky lze členit na dlouhodobé a krátkodobé podle předpokládané doby splatnosti v době jejich vzniku.
Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku a nejčastěji zanikají jejich zaplacením.

K ocenění pohledávek lze přistoupit z hlediska:

  • hodnocení rizika,
  • odhadu budoucích výnosů.

 

Hlavním úkolem ratingu je zjistit bonitu dlužníka. Při ocenění pohledávky odhadem budoucích příjmů jsou uvažovány veškeré příjmy, které mohou plynout věřiteli resp. investorovi z prodeje zajišťovacích instrumentů a dále majetku ve vlastnictví dlužníka, ručitelů nebo směnečných ručitelů dlužníka určeného k uspokojení pohledávky (zastavený majetek, majetek dlužníka, ručitelů nebo směnečných ručitelů dlužníka), nebo ze splátek, kterými je pohledávka splácena.


Nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti s oceňováním pohledávek, které se datují se vznikem potřeby oceňování pohledávek v České republice vyvolaném činností České konsolidační agentury. Při ocenění využíváme naše zkušenosti z oceňování ostatních aktiv, které většinou tvoří zajišťovací instrumenty.


Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]