Ocenění nemovitostí

Nemovitý majetek měl a má zvláštní postavení vzhledem k ostatním majetkům hmotným. Jednak z důvodů konečné množiny nemovitých statků s ohledem na povrch zemské kůry, jednat tradičně představuje dlouhodobé aktivum. Při ocenění si uvědomujeme, že nemovitost zahrnuje zejména práva a povinnosti, výnosy a užitky související s vlastnictvím nemovitosti.

Nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti s oceňováním nemovitostí a staveb. Při naší práci se opíráme o detailní znalost českého nemovitostního trhu, která je podpořena zkušenostmi se zastupováním investorů při jejich investičních rozhodováních a z realizací investičních projektů.

Nejen pro podporu soudních rozhodnutí, ale i pro další potřeby, vypracovávají naši odborníci znalecké posudky dle, pro daný případ, platných prováděcích vyhlášek.


Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]