Ocenění podniku nebo jeho části

Naše společnost disponuje vysoce kvalitním týmem odborníků pro oceňování podniků. Máme kvalitní zázemí a rozsáhlou databázi informací a při oceňování podniků využíváme řady zdrojů.

Našim klientům jsme zvyklí poskytovat kompletní služby. Z toho důvodu je oceňovací tým většinou složen z odborníků na oceňování, finančních analytiků a právníka.
Podnik chápeme jako živý organismus, který je svým způsobem jedinečný. To vyžaduje i jedinečný přístup oceňovacího týmu. Prvotním úkolem je porozumění potřebám klienta a tím i stanovení výsledné indikace.

Naše oceňovací služby jsou prováděny v souladu se všeobecně uznávanými oceňovacími normami a ocenění obsahuje postupy, které považujeme v daných okolnostech za nezbytné.

Obvykle používáme jednu nebo více ze tří oceňovacích přístupů pro účely ocenění obchodních společností. Důvod, proč používáme více než jednu metodu, je vytvoření vzájemně podporujících důkazů pro závěrečné ocenění. Konečný výběr metod je založen na kvalitě a kvantitě dostupných údajů potřebných pro jednotlivé metody a také na základě našeho odborného posouzení a našich zkušeností.

Výstupním dokumentem naší práce je písemný protokol o ocenění, je-li požadováno - znalecký posudek, zapsaný ve znaleckém deníku znaleckého ústavu EQUITA Consulting s.r.o..

Před předáním písemného protokolu o ocenění Vám zároveň se sdělením předběžného výsledku ocenění nejprve dodáme neoficiální pracovní verzi dokumentu otevřenou připomínkám, dotazům a návrhům z Vaší strany. Po objasnění konkrétních otázek a zapracování případných připomínek vydáme oficiální závěrečný písemný protokol.


Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]