Znalecký ústav

Společnost EQUITA Consulting s.r.o. je znaleckým ústavem ve smyslu § 21 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů a je zapsána do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 23.7.2008 č.j. 91/2008-OD-ZN/11.


 

Obory znalecké činnosti:

Ekonomika
 • oceňování nehmotného majetku, majetkových a průmyslových práv, know-how
 • oceňování podniků, obchodních podílů, obchodního jmění společností
 • oceňování finančního majetku včetně cenných papírů a jejich derivátů
 • oceňování nemovitostí a staveb
 • oceňování movitého majetku
 • oceňování pohledávek a závazků
 • posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen, péče řádného hospodáře a dalších skutečností podle obchodního zákoníku
 • posuzování a přezkoumávání transferových cen
 • účetní evidence
 • ekonomické a finanční analýzy, rozpočtování, kalkulace.


Stavebnictví

 • vady a poruchy staveb.

 

Máme rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s oceňováním a zpracováváním znaleckých posudků. Podíleli jsme se na zpracování více jak 5.000 znaleckých posudků, především pro potřeby soudů, rozhodčích řízení, zpoplatnění daní a též v souvislosti s úkony podle obchodního zákoníku a dalších zákonných norem.

Znalecké posudky byly zpracovány pro potřeby prodeje podniků a jejich částí, přezkoumání smlouvy o převodu podniku nebo jeho části, nájmu podniku nebo jeho části, sloučení, splynutí, rozdělení, změny právní formy a převodu jmění na společníka, vkladů do základního kapitálu, ocenění pro účely nabídky převzetí, stanovení ceny obvyklé, ocenění duševního vlastnictví (ochranné známky, know-how, obchodního jména apod.) a další.


 

Vzhledem k tomu, že se zabýváme výhradně oceňováním a činností znaleckého ústavu, nejsme žádným způsobem propojeni s klienty nebo s předměty ocenění a jsme nestranní a nezávislí při zpracování znaleckých posudků.


Novinky [↑ Nahoru]

Jsme členy ARTN

28. 3. 2019

Valná hromada Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí přijala EQUITU za svého člena. Naši společnost reprezentuje Leoš Klimt.

Členství v ARTN nám umožňuje aktivně se zapojit do dění na nemovitostním trhu, prezentovat a poskytnout odborné veřejnosti naše zkušenosti stavebních expertů, znalosti z oceňování a v neposlední řadě i poznatky ze sporů které jsme získali jako znalci.

celý článek >

---

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]