Oceňování

Profesionálně se zabýváme oceňováním. Jsme připraveni poskytnout Vám naše služby pro ocenění veškerých reálných aktiv. Při oceňování využíváme mezinárodně uznávané oceňovací přístupy a metody.

Naši odborníci jsou připraveni nabídnout Vám komplexní oceňovací servis, do kterého samozřejmě patří i oceňování podle Zákona o oceňování majetku.

Ocenění a znalecké posudky
zpracováváme zejména pro účely:

 • zjištění hodnoty nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodních společností
 • přeměn obchodních společností
 • zjištění hodnot a přezkoumávání zpráv podle obchodního zákoníku
 • stanovení ceny obvyklé při převodech mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami
 • prodeje a koupě nemovitého a movitého majetku, podniku nebo jeho části
 • veřejných dražeb
 • úvěrových obchodů
 • konkursního řízení nebo likvidace
 • daňového řízení
 • stanovení obvyklé ceny stálých aktiv
 • stanovení obvyklé ceny oběžných aktiv
 • stanovení hodnoty majetku jako důkazní prostředek při vedení soudních sporů
 • zjištění hodnoty majetku jako zástavy
 • zjištění výnosu z dobrovolného či vyvolaného ukončení podnikání
 • pojištění majetku

Novinky [↑ Nahoru]

Jsme členy ARTN

28. 3. 2019

Valná hromada Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí přijala EQUITU za svého člena. Naši společnost reprezentuje Leoš Klimt.

Členství v ARTN nám umožňuje aktivně se zapojit do dění na nemovitostním trhu, prezentovat a poskytnout odborné veřejnosti naše zkušenosti stavebních expertů, znalosti z oceňování a v neposlední řadě i poznatky ze sporů které jsme získali jako znalci.

celý článek >

---

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]