Články

Personální změny

20. 12. 2007

Od Nového roku bude posilou našeho týmu Leoš Klimt. Leoš nastoupí na pozici ředitele společnosti EQUITA Consulting s.r.o. a bude odpovědný za řízení společnosti, za její rozvoj a posílení pozice na trhu.

celý článek >

---

Ekonomické nájemné

10. 12. 2007

Již několik let je v naší společnosti netrpělivě očekáváno v bytech s "regulovaným" nájmem jeho uvolnění na úroveň obvyklého nájemného. Vlastníci domů s byty s "regulovaným" nájemným očekávají, že jim bude umožněno sjednávat nájemné v takové úroveni, která by jim umožnila uhradit náklady, které souvisejí s vlastnictvím nemovitosti a včetně přiměřeného zisku.

celý článek >

---

Nový web EQUITA

3. 12. 2007

Nový web EQUITA navazuje na image kampaň značky. Společnost EQUITA Consulting pokračuje v nastavené komunikační kampani, kterou zahájila začátkem roku 2007 vytvořením nového loga a sjednocením prezentace společnosti včetně obchodních tiskovin.

celý článek >

---

Transferové ceny

20. 11. 2007

Transakce mezi spojenými osobami musí pro daňové účely splňovat pravidlo tržního odstupu, jehož porušení může vést k dodatečnému vyměření daně a předepsání penále. Zákon o daních z příjmů po novele, která je účinná od 1. ledna 2006, umožňuje mj. daňovým poplatníkům požádat místně příslušného správce daně o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami. Ministerstvo Finanční ČR publikovalo pokyny týkající se postupu při posouzení způsobu stanovení transferových cen sjednávaných mezi spojenými osobami.

celý článek >

---
Stránky: 1 2 3 4 5

Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]