Články

Návrh novely obchodního zákoníku

2. 3. 2009

Změny v návrhu novely týkající se nepeněžitých vkladů, transakcí mezi společností a s ní propojenými osobami (ručení a úplatné převody majetku).

Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh novely zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Hlavním cílem této novely je transponovat do českého právního řádu novelu druhé obchodněprávní směrnice číslo 2006/68/ES.

celý článek >

---

Pocta umělci - Jan Souček

8. 12. 2008

Naše společnost měla tu čest státi se partnerem vernisáže

JAN SOUČEK - in memoriam pocta umělci

Vernisáž se konala pod záštitou Parlamentu České republiky, Kanceláře poslanecké sněmovny v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 8. prosince 2002.

celý článek >

---

Squeeze out a nabídky převzetí

18. 4. 2008

Poslanecká sněmovna schválila v rámci projednání nového zákona o nabídkách převzetí (Zákon č. 104/2008 Sb.) rovněž další novelizaci obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1191 Sb.) v části upravující právo výkupu účastnických cenných papírů (tzv. squeeze out) a nabídek převzetí.

celý článek >

---

Insolvenční zákon - ocenění nemovitostí

27. 3. 2008

Insolvenční zákon vychází z toho, že do majetkové podstaty, tedy do majetku, který bude zpeněžen, náleží veškerý majetek a penězi ocenitelná práva dlužníka. Do majetkové podstaty patří též to, co dlužník získá v průběhu řízení. Dlužník se musí zdržet takového jednání, které by vedlo ke snížení hodnoty majetku nebo jeho jinému poškození.Východiskem zjišťování majetkové podstaty je seznam majetku, který je dlužník povinen předložit.

celý článek >

---

Insolvenční zákon

15. 2. 2008

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti nový zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenční zákon, jehož cílem je napravit neutěšenou situaci v oblasti konkurzních řízení. Česká republika se řadí mezi nejméně efektivní v řešení úpadku v celé Evropě. V průměru výtěžek věřitelů nepřesahuje 20 % nominální hodnoty přihlášených pohledávek a průměrná délka řízení je delší než pět let.

celý článek >

---
Stránky: 1 2 3 4 5

Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]