Články

KORDÁRNA, a.s. reorganizace

11. 5. 2010

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), povolil prodej výrobce technických tkanin Kordárny Plus a.s. z Velké nad Veličkou. Equita Consulting byla ustanovena znalcem pro stanovení hodnoty majetkových podstat úpadců ve skupině KORD pro potřeby § 153 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona.

celý článek >

---

Úloha znalce v rámci exekučního řízení

21. 4. 2010

Ocenění nemovitostí v rámci exekučního řízení

S písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů může povinný k úhradě vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce či nákladů oprávněného, zpeněžit majetek nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku.

celý článek >

---

Ekonomické, procesní a mezinárodní aspekty insolvenčního řízení

17. 3. 2010

Equita Consulting přednáší na semináři a workshopu na téma: Ekonomické, procesní a mezinárodní aspekty insolvenčního řízení, který připravuje Asociace insolvenčních správců (ASIS).

celý článek >

---

Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

29. 11. 2009

Dne 27. 11. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Jde o novou normu, která má dopad na stávající úpravu vyvlastnění zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě a také na některé postupy při povolování staveb upravené stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), ale i na další právní normy.

celý článek >

---

Konference Rozhodčí řízení jako alternativa řešení sporů

3. 6. 2009

Glatzová & Co. připravuje ve spolupráci s týdeníkem Ekonom a znaleckým ústevem Equita Consulting odbornou konferenci, jejímž cílem je představit rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení sporů. Konference proběhne ve středu 3. června 2009 v hotelu Marriott a je zdarma přístupná všem zájemcům.

celý článek >

---
Stránky: 1 2 3 4 5

Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]