Články

Evropská reorganizace roku 2012

17. 6. 2012

Evropské sdružení Turnaround Management Association ocenilo reorganizaci Kordárny z Velké nad Veličkou jako Evropskou reorganizaci roku 2012.

Equita Consulting se podílela na této první úspěšné a i největší reorganizaci v České republice jako znalec a byla odpovědná za veškerá ocenění v procesu reorganizace skupiny Kord.

celý článek >

---

Absence znaleckého posudku a platnost smlouvy o převodu majetku podléhající § 196a odst. 3 ObchZ

4. 3. 2012

V oblasti převodu majetku mezi spřízněnými osobami došlo začátkem letošního roku k několika zásadním změnám. Nejprve bylo  1. lednem 2012 novelizováno ustanovení § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jako „Obchodní zákoník“), a nyní dochází i k zásadnímu obratu v judikatuře, rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. února 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009.

celý článek >

---

TOS, a.s. má nového majitele

29. 8. 2011

Tradičního výrobce obráběcích strojů TOS a.s. v insolvenci, se sídlem v Čelákovicích, koupily Slovácké strojírny. Bude tak dokončen proces insolvenčního řízení, ve kterém znalecký ústav EQUITA Consulting zajišťoval oceňovací a poradenské služby.

celý článek >

---

FINAPRA a.s. dovršila akvizici METAZ a.s.

3. 7. 2011

Znalecký ústav EQUITA Consulting prováděl oceňování v rámci insolvenčního řízení ve kterém společnost METAZ, a.s. byla od května roku 2010.

Nový vlastník společně s převzetím aktiv podniku Metaz a.s., v konkursu, převzal i všechny zaměstnance a vyjádřil vůli pokračovat ve stávajícím výrobním programu.

celý článek >

---

Kontroly ve firmách - převodní ceny

18. 5. 2011

Ministerstvo financí ČR představilo realizovaná i připravovaná opatření v boji proti daňovým únikům.

celý článek >

---
Stránky: 1 2 3 4 5

Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]