Schůze věřitelů přijala znalecký posudek – ECM

Městský soud v Praze ustanovil znalcem za účelem ocenění majetkové podstaty v insolvenční věci dlužníka ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., se sídlem 2 Charles de Gaulle, Lucemburské velkovévodství, L-1653 (dále Dlužník) naši společnost EQUITA Consulting, s.r.o.

EQUITA zpracovala znalecký posudek, ve kterém jsme ocenili majetkovou podstatu Dlužníka (pro potřeby § 153, odstavce 1, IZ) a dále jsme stanovili předpokládanou výši plnění, které věřitelé obdrží v případě, že by byl úpadek Dlužníka řešen konkursem.

Na schůzi věřitelů konané dne 22. ledna 2013, která byla svolána za účelem projednání a schválení znaleckého posudku, věřitelé odsouhlasili znalecký posudek.

Ve znaleckém posudku byla vyčíslena majetková podstata na částku 1,160.925.000,-Kč. Ocenění navazovalo na původní znalecký posudek, který na schůzi věřitelů konané dne 5. září 2012 věřitelé neodsouhlasili. Důvodem byly skutečnosti, o kterých znalec nebyl informován a mohly (resp. měly) dopad na ocenění majetkové podstaty. Věřitelé, stejně tak Dlužník, v průběhu schůze konstatovali, že znalecký posudek je zpracován odborně, s náležitou péčí a komplexně řeší danou problematiku. Schůze věřitelů rozhodla, že EQUITA zpracuje aktualizaci ocenění a následně poskytla EQUITĚ doplňující podklady.

 

Podle § 155 odst. 3 IZ po projednání znaleckého posudku rozhodne schůze věřitelů o tom, zda jej schvaluje; usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku je přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek.


Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]