Schůze věřitelů přijala znalecký posudek - KORFIL a.s.

Znalecký ústav EQUITA Consulting s.r.o. zpracovával ocenění majetkové podstaty dlužníka, společnosti v insolvenci KORFIL a.s., IČ 26899701, se sídlem Brno, Uzbecká 32 (dále také jen „Dlužník“). Naším úkolem bylo:

  • stanovení hodnoty majetkové podstaty Dlužníka pro potřeby § 156 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „IZ“) ve spojení s § 153 a § 155 IZ,
  • stanovení předpokládané výše plnění, které věřitelé obdrží v případě, že by byl úpadek Dlužníka řešen konkursem,
  • stanovení předpokládané výše plnění, které věřitelé obdrží v případě, že by byl úpadek Dlužníka řešen navrhovaným způsobem reorganizace dle předloženého reorganizačního plánu.

V rámci výše uvedeného jsme také v souladu s § 155 odstavce 1 IZ zvlášť vymezili a stanovili hodnotu částí majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění.

Společnost KORFIL a.s . buduje bioetanolový závod v Hustopečích. Jedná se o technologicky složitou a v některých ohledech jedinečnou výrobu bioetanolu, která je založena na licenci švédské firmy CHEMATUR Engineering AB. Základní bází je zcukernatění škrobu, který je obsažen v obilném zrnu a následné kvašení cukerných složek za vzniku bioetanolu a oxidu uhličitého.

Insolvenčního řízení proti dlužníkovi KORFIL a.s. je zdlouhavé a jeho počátek se datuje rokem 2008. Naše společnost byla ustanovena znalcem následně po té, co předcházející znalec nebyl úspěšný při obhajobě svého znaleckého posudku o ceně majetkové podstaty, kdy na schůzi věřitelů za účelem projednání a schválení znaleckého posudku, věřitelé neodsouhlasili jeho znalecký posudek a zvolili jako nového znalce společnost EQUITA Consulting s. r. o.

Podle § 155 odst. 3 IZ po projednání znaleckého posudku rozhodne schůze věřitelů o tom, zda jej schvaluje; usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku je přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek.

Schůze věřitelů konaná dne 16.7.2012 náš znalecký posudek přijala potřebnou 2/3 většinou hlasů přítomných věřitelů.

Důvody, které vedou schůzi věřitelů k odmítnutí znaleckého posudku však ne vždy musí být založeny na nekvalitně, nebo nedostatečně zpracovaném znaleckém posudku. IZ dává věřitelům právo znalecký posudek odmítnout a toto odmítnutí může mít i pouze „strategické“ důvody.

 


Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]