O nás

Respektujeme Vaše hodnoty.


EQUITA Consulting s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností, jejímž základem je kvalitní odborný tým, tým odborníků s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi, tým lidí, které baví oceňovat a je-li potřeba i řešit nestandardní úlohy.


EQUITA Consulting s.r.o. je znaleckým ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika a Stavebnictví s širokým rozsahem znaleckého oprávnění.

Jsme odborníci na hodnocení a posuzování majetků a reálných aktiv, zabýváme se

 • oceňováním majetků
 • posuzováním a rozvojem reálných aktiv
 • zjišťováním stavu majetku
 • stanovováním hodnot a cen podle právních norem České republiky a Evropské unie.

Jsme pro Vás kvalifikovaným partnerem při řešení Vašich nároků v soudních sporech, rozhodčích řízeních i při mimosoudním vyrovnáních.

Našimi službami podporujeme investiční rozhodnutí, realizaci podnikatelských záměrů, významně přispíváme ke zdárnému průběhu transakcí a zvyšujeme tak přidanou hodnotu zejména následujícím skupinám klientů:

 • majitelům společností, akcionářům a investorům
 • developerům a investorům do nemovitého majetku
 • vedení společností
 • insolvenčním správcům, exekutorům
 • klientům auditorů a daňových poradců
 • klientům advokátů, právních zástupců a kanceláří
 • státní správě

Náš tým je složen ze soudních znalců, odborníků na oceňování a expertů na posuzování majetku. Spolupracujeme s předními advokátními kancelářemi, auditory, daňovými poradci, ekonomy a ostatními specialisty.


Novinky [↑ Nahoru]

Jsme členy ARTN

28. 3. 2019

Valná hromada Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí přijala EQUITU za svého člena. Naši společnost reprezentuje Leoš Klimt.

Členství v ARTN nám umožňuje aktivně se zapojit do dění na nemovitostním trhu, prezentovat a poskytnout odborné veřejnosti naše zkušenosti stavebních expertů, znalosti z oceňování a v neposlední řadě i poznatky ze sporů které jsme získali jako znalci.

celý článek >

---

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]

komplexní nabídka

Hlavním předmětem naší činnosti je oceňování většiny typů majetků a posuzování staveb. Naší výhodou je komplexní nabídka souvisejících služeb a úplný servis.

Jsme pro Vás partnerem, který zajistí Vaše potřeby a to jak vynucené právními předpisy České republiky a Evropské unie, tak i z důvodů řešení Vašich požadavků.

celý článek >

Etika

Při poskytování služeb, investičním poradenství, oceňování i znalecké činnosti sledujeme profesionální standardy, které zahrnují rovněž standardy etické. Etický přístup považujeme za důležitý k budování a udržení důvěry našich klientů a veřejnosti.

celý článek >